Opgesteld op 8 mei 2014 te Heerjansdam, aanpassing 28 september 2016

 

 • Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting de Heerjansdames.

Sinds 2009 zijn Yvette Hanselman en Suzanne van Houcke gestart met het organiseren van diverse activiteiten voor de kinderen in Heerjansdam. Om er voor te zorgen dat in de kleine gemeenschap Heerjansdam de leefbaarheid en de sociale eenheid op peil blijft met het afnemend aantal voorzieningen. Dit heeft geresulteerd in 4 grote evenementen per jaar met een gemiddelde opkomst van 250 kinderen per evenement.

Stichting de Heerjansdames is opgericht op 16 april 2014.  In 2015 is de samenstelling van Stichting de Heerjansdames aangepast naar een samenstelling van 4 organisatoren te weten: Angela Sinterniklaas, Daphne de Visser-Klap, Leontine Gouman en Yvette Hanselman.

 • Doelstelling

Stichting de Heerjansdames heeft als doel jaarlijks een aantal evenementen te organiseren voor de kinderen uit Heerjansdam. Met het maatschappelijk doel om meer activiteiten te hebben gedurende het jaar, hiermee de saamhorigheid en leefbaarheid van Heerjansdam positief te beïnvloeden.

Heerjansdam is een onderdeel van de gemeente Zwijndrecht (opgenomen in deze gemeente in 2003), maar heeft door zijn geisoleerde ligging (6 km vanaf Zwijndrecht) en zijn gering aantal inwoners (ongeveer 3.500) weinig voorzieningen of aansluiten op voorzieningen van omliggende gemeentes.

Met het aantal afnemende voorzieningen in een klein dorp wordt het moeilijk voor kinderen deel te nemen aan activiteiten. Hierin voorzient Stichting de Heerjansdames voor een gedeelte.

De doelgroep van Stichting de Heerjansdames is de kinderen, rondom de basisschoolleeftijd, van Heerjansdam. Zonder lidmaatschap, zonder uitsluiting en geheel op vrijwillige basis kunnen de kinderen deelnemen aan de diverse activiteiten.

Stichting de Heerjansdames werkt zonder winstoogmerk, alle gegenereerde gelden komen volledig ten goede aan de beschreven evenementen.

Wanneer Stichting de Heerjansdames ophoudt te bestaan dan zullen de overgebleven gelden ten goede komen van een stichting met een vergelijkbaar doel en een vergelijkbare doelgroep.

 • Beleid

3.1 De te verrichten werkzaamheden zijn het organiseren van:

 • In juni de Buitenspeeldag: een middag buiten spelen en feesten voor alle kinderen.
 • In oktober Halloween: een avond griezelen en snoepjes ophalen voor alle kinderen onder begeleiding van hun ouders.
 • In december de Levende Kerststal: met de kerststalfiguren, echte dieren en muziek voor alle inwoners.
 • Eventueel komen hier in de toekomst evenementen bij of vallen er evenementen af, dat zal worden overeengekomen in een bestuursvergadering en daar worden vastgelegd.
 • Alle evenementen met als doel de leefbaarheid en saamhorigheid in Heerjansdam te vergroten.
 • Alle evenementen open voor alle kinderen, zonder aanmaak van enige vorm van lidmaatschap.

3.2 Werving en beheer van gelden:

 • Alle evenementen worden betaald uit sponsorgelden, subsidies, fondsen en/of giften en worden georganiseerd voor een zo laag mogelijk budget.
 • Sponsorgelden worden ieder jaar gegenereerd door diverse plaatselijke bedrijven en landelijke organisaties aan te spreken of -schijven, die of enerzijds verbonden zijn aan Heerjansdam of anderzijds horen bij onze doelstelling en doelgroep.
 • De organisatie gaat verantwoordelijk en transparant om met de gelden die beschikbaar zijn. In de financiële boekhouding is precies terug te vinden waar de beschikbare gelden aan worden besteed. Van elk evenement wordt eerst een begroting gemaakt.
 • Geld wordt pas uitgegeven wanneer dit beschikbaar is en een evenement heeft pas doorgang wanneer de begroting sluitend is.

 

3.3  Het vermogen van de Stichting: 

 • Het vermogen van de stichting is ondergebracht op rekening NL49 RABO 0179 1904 74 ten name van Stichting de Heerjansdames.
 • Beide bestuursleden kunnen beschikken over het vermogen, echter alle uitgaven gaan in gezamenlijk overleg.
 • De omzet per jaar wordt geschat op een bedrag van circa € 5.000, -.
 • Het beloningsbeleid volgt het beleid van de belastingdienst en gaat uit van redelijke onkosten en vacatiegelden. Tot op heden hebben de bestuursleden deze gelden niet ontvangen.

 

 • Organisatie

Stichting de Heerjansdames is als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60494948 als Stichting de Heerjansdames.

Het fiscaal nummer van de Stichting is RSIN 853935348

 

Overige gegevens:

Adres Appelgaard 30, 2995 XP te Heerjansdam.

Email info@heerjansdames.nl

Twitter De Heerjansdames @YHanselman      

Facebook De Heerjansdames

Website www.heerjansdames.nl

 

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

Daphne de Visser:         voorzitter

Yvette Hanselman:        secretaris en penningmeester

Leontine Gouman:         mede-organisator

Angela Sinterniklaas:     mede-organisator